Kan jouw kijk op 'lage trillingen' je levensgeluk remmen?

Je trilling verhogen. En zo werken aan meer licht en liefde. Het klinkt zo bekend en daarom alleen al zou je het meteen voor waarheid aannemen. Toch is het soms goed om dat wat op veel plekken gedeeld wordt eens kritisch onder de loep te nemen. Is het werkelijk waar dat een leven met meer liefde gaat over het verhogen van je trilling? Is angst te benoemen als een ervaring die altijd voortkomt uit een lage trilling? Ik geloof van niet. Het is een begrijpelijk misverstand, maar voor mij voelt het wel belangrijk om dit misverstand aan het licht te brengen. Want als je meer inzicht krijgt in wat lage trilling werkelijk betekent, kun je enorme stappen maken in jouw ontzettend krachtige rol als schepper van realiteit. 

 

De meest liefdevolle lage trilling die ik ooit heb ervaren

Het is vreemd om geroepen te worden door een berg. Zeker als dit in een meditatie gebeurt waarbij je voelt dat je die berg in Zwitserland moet gaan opzoeken. Die berg heet de Matterhorn en een aantal maanden na deze meditatie zat ik in de trein naar Zwitserland. Ik volgde een krachtige impuls zonder dat ik wist waarom. Mijn kennismaking met de Matterhorn was intens en ontzettend mooi. En terwijl ik op de flanken van deze majestueuze berg mediteerde, was er één ding dat mij heel erg opviel. Wat heeft deze berg een ontzettend lage trilling. Je kon de pulsen bijna tellen. Mezelf afstemmend op deze energie voelde ik de golfen krachtig door me heen gaan. Wat een liefde. Wat een oerkracht! 

In al die jaren dat ik met spiritualiteit bezig was had ik nog nooit iets gelezen of gehoord over een lage trilling die zo liefdevol is. Mijn overtuigingen werden even heerlijk door elkaar geschut. Ik heb sinds die ervaring op de Matterhorn, die nu weer een aantal jaren geleden is, een doorleefde reden om de aanname dat lage trilling 'angst' of 'slecht' is niet meer voor waarheid aan te nemen.

 

Destructie is creatie

Na mijn bezoek aan de Matterhorn ben ik veel bezig gegaan met dit onderwerp. Het fascineerde me enorm en ik voelde een heel sterk verlangen om hier meer helderheid in te krijgen. Meer inzicht in dit thema kwam toen ik de destructieve energieën die ik in bepaalde muziek waarnam helemaal binnen liet komen. 'Destructie' is creatie', ging er door me heen. Destructie is creatie, maar dan vanuit een ander perspectief bekeken.

 

Want om een heerlijke appeltaart te creëren moet je een appel 'kapot' maken.

En om een fantastische mooie houten stoel te scheppen maak je een boom kapot.

En om een prachtig schilderij te creëren vernietig je een bloem omwille van de kleurstof voor de verf.

 

Nu gebruik ik bewust even beladen termen, zoals kapot maken en vernietigen, om hier en daar even in wat overtuigingen te prikken :) Maar misschien begin je te voelen wat ik probeer helder te maken. 

 

De verschillen in destructie

Waar het onderscheid in zit, is in intentie. Je kunt vanuit angst of vanuit liefde handelen, in zowel destructie als creatie. Laat me dat helder maken met een voorbeeld, te beginnen met destructie. Als je een appel schilt om daar een appeltaart van te maken, kun je dat doen vanuit liefde. Als je die intentie zou verwoorden, dan zou dat bijvoorbeeld op deze manier kunnen gaan: 'Ik transformeer jouw bestaan naar een andere vorm waarbij ik liefdevol accepteer dat dit betekent dat jouw huidige vorm van bestaan, het zijn van een appel, ten einde komt.' 

Je kunt ook anders met destructie bezig zijn. Als je appels raapt en ze in een groot vuur gooit omdat je boos bent vanwege alle wespen die er op afkomen, dan verandert de vorm van de appel vanuit een heel andere intentie. Je hebt angst (voor de wespen) die er niet uitkomt, dat resulteert in boosheid, dat resulteert in liefdeloos handelen.

 

In het eerste voorbeeld zou je kunnen spreken van liefdevolle destructie.

In het tweede voorbeeld zou je kunnen spreken van op angst gebaseerde destructie.

Ze hebben allebei de lage trilling van destructie.

 

De verschillen in creatie

Deze verschillen zijn ook in creëren te zien. Wil je bijvoorbeeld een goed gevulde bankrekening vanuit liefde voor jezelf zodat je kunt reizen en kunt uitwisselen met andere culturen en bijzondere mensen? Of wil je diezelfde bankrekening omdat je bang bent niet genoeg te hebben als er iets ergs gebeurt?

 

Niet liefde heeft een hoge trilling maar creatie heeft een hoge trilling.

Niet angst heeft een lage trilling maar destructie heeft een lage trilling.

Het verschil in intentie bepaalt het resultaat.

 

Scheppen vanuit liefde geeft groei en levensgeluk.

Scheppen vanuit angst houdt datgene waar je weerstand op hebt in stand en geeft als je het werkelijk doorvoelt een onbevredigend gevoel.

 

Destructie vanuit liefde geeft een gevoel van dankbaarheid voor datgene dat zich beschikbaar stelt voor de voltooiing van jouw creatie.

Destructie vanuit angst houdt datgene waar je weerstand op hebt in stand en geeft als je het werkelijk doorvoelt een onbevredigend gevoel. 

 

Hoeveel invloed heeft dit op jouw rol als schepper?

Om maar meteen met de deur in huis te vallen; bizar veel! De lage trilling van destructie is een essentieel onderdeel van schepping. Laten we als voorbeeld even jouw lijf nemen. De fysieke vertaling van jouw Zijn (je lijf dus) is steeds bezig met destructie om zich aan te passen aan de energetische groei die je doormaakt. Of je deze destructie vanuit angst of vanuit liefde doorvoert bepaalt hoe je lijf deze destructie inzet. Concreet kan dit het verschil betekenen van het verkrijgen van meer fysieke draagkracht door vernieuwing van oude niet meer resonerende lichaamscellen, of het krijgen van een ziekte. Het is dus van groot belang voor jouw rol als schepper om destructie te gaan omarmen als een belangrijke deeltaak van dat wat je doet. En dat gaat niet alleen om je lijf. Dat is slechts één voorbeeld. Je kunt dit op alles wat je creëert toepassen.

 

Hoe kan ik hierin groeien?

Stap één is kijken waar je staat in jouw relatie met het concept 'lage trilling'. Hoe eerlijker je dit kunt doen, hoe meer je er uit kunt halen voor jezelf (het artikel dat ik voor Nieuwetijdskind schreef over 4 stappen om jouw transformatie meer liefdevol te maken kan je hierbij helpen). Heb je de overtuiging dat een lage trilling altijd angst is? Heb je de overtuiging dat lage trilling eigenlijk iets slechts is? Laat het er zijn. En probeer te voelen of je de drager bent van het verlangen om deze overtuiging te transformeren.

 

Kun je dit verlangen voelen dan ben je klaar om hiermee aan de slag te gaan. De volgende stap vanaf daar is dat je een andere overtuiging náást je overtuiging zet die je hebt over lage trilling. Je hebt bijvoorbeeld de overtuiging dat lage trilling altijd angst is. Misschien dat je daar naast kunt plaatsen dat lage trilling destructie is. Een volgende stap zou kunnen zijn dat je er naast plaatst dat destructie een essentieel onderdeel is van creatie.

 

Waarom die koppeling tussen lage trilling en 'slecht'?

Het antwoord op die vraag is volgens mij eigenlijk best simpel. We zijn bang voor onze destructieve krachten. Vanuit contact met ervaringen die we hebben in andere levens, waar we destructie op een pijnlijke manier hebben ingezet, willen we dat nu absoluut vermijden. Niet nog eens! Begrijpelijk, maar vooral ook een roep om transformatie. Nu gebruiken we onze overtuiging dat lage trilling slecht is als collectieve spirituele bypass (meer over de spirituele bypass in dit blog). 

 

 

 

Kun je voelen dat jouw taak als schepper om het omarmen van destructie vraagt?

 

Kun je voelen dat de herfst een uitstekend jaargetijde is om dit te oefenen?

 

Kun je het sterven van een bos bloemen als iets moois (gaan) zien?

 

Kun je de scheppende krachten voelen van de dood? 

Speel hiermee als het resoneert. Het zal je krachtig maken. Nog meer schepper van jouw realiteit. Voel maar of je de lage trilling van bijvoorbeeld de Matterhorn kunt voelen. En of je kunt voelen hoe liefdevol deze destructieve kracht is.

 

'Sterf en creëer'.

 

De cyclus van het leven. Zo mooi. Zo echt. Ik houd er van. Jij ook? 

 

- Pim Smit -