Is het je Ego of je Hart dat spreekt?

Al die stemmetjes. Als die perspectieven die jou iets willen brengen. Soms is het verdraaid lastig om te onderscheiden wat het nou eigenlijk is. Is het je Ego dat spreekt? Of toch je Hart? Wat zijn je Ego en je Hart eigenlijk? Is het wel  belangrijk om een onderscheid te maken? In dit artikel probeer ik je wat helderheid te verschaffen op deze prachtige en complexe materie.

 

Wat is het Ego en wat is het Hart?

Laten we beginnen met de definities van Hart en Ego. Voor mij geldt dat iedere definitie gebonden is aan een bepaald spectrum aan perspectieven. Definities kunnen dus veranderen als je bijvoorbeeld meer vanuit je persoonlijkheid kijkt, of meer vanuit je ziel of nog diepere lagen van je bestaan. Maar wat jou en mij in ieder geval bindt, is dat we allebei aan het 'mensje spelen' zijn. Heerlijk, en om die reden fijn om vanuit perspectieven die dicht bij ons menszijn liggen het een en ander te definiëren. 

 

Het Hart is het centrum van ons Zijn. Het is niet voor niets het middelste hoofdchakra. Hier komt alles samen. Mannelijk en vrouwelijk, denken en intuïtie. Ziel en persoonlijkheid. De Bron en het Hoger zelf. Vanuit het Hart maken we verbinding met Eenheid, Liefde en Meesterschap. 

 

Het Ego is het deel van bewustzijn dat het krachtigst de ervaring van afgescheidenheid is ingedoken. Het is het 'minst ervaren' deel van door ons waarneembaar bewustzijn. Het is de punt van de energetische golf die vanuit Eenheid is ontstaan om over Eenheid te leren. Om te begrijpen wat Eenheid werkelijk is, heb je de ervaring van afgescheidenheid nodig.

 

 

Wat is het verschil tussen Ego en Ego gedragen bewustzijn?

Uit deze definities blijkt dat het Ego voor mij iets anders is dan het Ego gedragen bewustzijn. Dat is een vorm van bewustzijn waarbij er veel identificatie met het Ego is en nog relatief weinig bewust contact met de diepere lagen van ons bestaan. Het interpreteren van leven en het handelen dat voortkomt uit het Ego gedragen bewustzijn is meer angst gebaseerd. Er is een grotere neiging tot slachtoffergedrag waarbij je het gevoel hebt dat het leven je overkomt, in plaats van dat je het zelf creëert. 

 

 

Wanneer is het nou Ego en wanneer Hart?

Goed, tot zover even de definities. Terug naar de hoofdvraag van dit artikel. Stap één is in mijn beleving dat je gaat begrijpen dat vanuit ons huidige perspectief het bijna nooit óf je Hart is óf je Ego. Ieder gevoel, iedere emotie, iedere gedachte en iedere andere waarneming heeft over het algemeen meerdere wortels. Er zit dus vaak Hart én Ego in dat wat je waarneemt binnen jezelf. We zitten in een overgangsfase van Ego naar Hart gedragen bewustzijn en juist doordat Hart én Ego deel zijn van je waarnemingen binnen jezelf kunnen we hier veel van leren.

Is onderscheid maken tussen Hart en Ego eigenlijk belangrijk?

Stap twee is jezelf afvragen waarom je het onderscheid zou willen maken. Wat is je beweegreden om te zoeken naar de hoofdwortel van bijvoorbeeld je gedachte? Waarom wil je weten of een bepaald gevoel meer vanuit je Hart of meer vanuit je Ego komt? Het leuke is dat je hiermee meteen kunt oefenen met Hart en Ego. Want beiden kunnen invloed hebben op jouw beweegreden achterhet stellen van deze vraag, het er achter willen komen of iets vanuit je Hart of vanuit je Ego komt. Voel je een liefdevolle interesse waar je blij van wordt? Kun je het helemaal oké vinden als je vanuit je menszijn geen antwoord krijgt? Dan speelt je Hart waarschijnlijk een grote rol in jouw motivatie om te weten te komen of iets meer vanuit je Hart of meer vanuit je Ego komt. 

 

Kun je voelen dat je het nodig hebt om een antwoord te krijgen? Kun je voelen dat je misschien zelfs een beetje geïrriteerd raakt in je zoektocht naar een antwoord, of bij het uitblijven van een antwoord? Kun je voelen dat je het niet los kan laten? Dan is er een grote kans dat je Ego een grote rol speelt in jouw beweegredenen. 

 

 

De vraag die jouw verbinding met je Hart kan vergroten is…

Ik hoop dat ik je zo wat praktische handvatten aan heb kunnen reiken. Er is één vraag die je altijd kan helpen om je meer met je Hart te verbinden. Één vraag die je meteen meer met liefde kan verbinden. Een vraag die je nog krachtiger in jouw rol als Schepper van jouw realiteit zet:

 

“Hoe is dit dienstbaar aan mij?” 

 

Stel jezelf die vraag en groei in Liefde, Eenheid en Meesterschap. 

Stel jezelf die vraag en andere vragen worden misschien overbodig. 

 

Het Hart roept. Ons Hart roept. Laten we samen vanuit Liefde voor wat is, groeien naar wat wil zijn. 

 

– Pim -

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe blogs, video's, channelings en activiteiten zoals workshops? Schrijf je dan in voor de From the Heart Newsletter op de HOMEPAGINA